home   Home       Fotogalerij       Routebeschrijving       Contact       Algemene voorwaarden
General Conditions

Algemene voorwaarden

Al onze werkzaamheden zijn onderworpen aan de Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden 2009, inclusief de TAMARA arbitrageclausule, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam. Conform artikel 2 van deze voorwaarden zijn al onze werkzaamheden die in het algemeen niet behoren tot cargadoorswerkzaamheden in enge zin mede toepasselijk de in de betreffende bedrijfstak gebruikelijke of door de organisatie van de bedrijfstak gedeponeerde en/of vastgestelde condities. Bij twijfel over de van toepassing zijnde voorwaarden is de beslissing van Sinepol Shipping & Agency BV bindend.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, handelt Sinepol Shipping & Agency BV slechts als agent in naam en voor rekening van haar principaal.

Bovengenoemde voorwaarden worden op eerste verzoek ter hand gesteld. Zij kunnen op www.sinepol.nl worden gedownload. Al onze offertes worden vrijblijvend verstrekt.

PDF fileAlgemene voorwaarden en regels voor Nederlandse bevrachters en agenten